Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Quý khách thanh toán tiền đặt thiết kế theo phương thức sau

Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Tên tài khoản: LÊ ĐỨC HUÂN

Số tài khoản: 0761002336404

Chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ với HANESS trước khi đặt thiết kế.